torsdag 17 september 2015

Lyckostjärnan

Ett av syftena med Lyckostjärnan är att barnen får träna sig i att vara aktiva lyssnare. Vi utgår från en berättelse i högläsningsboken och diskuterar ord och fraser som kan vara lite svåra att förstå. T ex vad betyder det när man säger att någon har "ett stort hjärta" eller kan det komma en tår i ögat fast man egentligen är glad?
Många ord kan vara svåra för en 5-6-åring. I första kapitlet t ex finns ord som rabatt, katastrof, kid, fnysa osv.


I arbetsboken jobbar vi med uppgifter som knyter an till högläsningsberättelsen och samtalet i klassen. Vi tränar ordförråd, finmotorik, begreppsbildning osv.
Genom samtal och övningar lär barnen olika strategier för läsinlärningen.

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

De här förmågorna ligger till grund för kunskapskraven som i åk 3 används för att bedöma om eleven har godtagbara kunskaper i ämnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar